Events Calendar

Download as iCal file
Notis Pembayaran Yuran Per Kredit | Important Notice on Fee Payment Based On Credit (Fee Per Credit) Semester 1 2023/2024
Wednesday 08 November 2023
Hits : 168
 
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Notis YPK Sem 1 2023e

 

PembayaranYuranBerdasarkanKredit(YuranPerKredit)
Dimaklumkan bahawa PembayaranYuranBerdasarkankredit(YuranPerKredit) akan diuruskan secara terus oleh BPPs tertakluk kepadaperkara-perkara berikut:
 
1) PELAJAR SEMESTER AKHIR (SEMESTER 1 DAN 2 TIDAK TERMASUK ANTARSESI) DAN BERADAPADA AKHIR TAHUN PENGAJIAN SAHAJA;2) MENDAFTAR 11 JAMKREDITDAN KE BAWAH TERMASUK LATIHAN INDUSTRI; dan
3) TELAH MEMBAYARYURANPENUH PADA SEMESTER TERSEBUT
Mohon makluman kepada pelajar untuk pengemaskinian medan dalam e-pelajar https://identity.unimas.my/login bagimaklumatNAMA BANK DAN NOMBOR AKAUN BANK.Keputusan pembayaranyuranberdasarkankredit(YuranPerKredit) akan dihebahkan pada 11 Januari 2024.
 
Attachment(s):
 
 
Demo