Events Calendar

Download as iCal file
Notis Pembayaran Yuran Berdasarkan Kredit (Yuran Per Kredit) | Notification on Fee Payment Based On Credit (Fee Per Credit) Semester 1 Sesi/ Session 2022/2023
Thursday 27 October 2022, 08:00am
To Friday 28 July 2023
Hits : 1743
 
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

YuranPerKreditSem120222023

Notis Pembayaran Yuran Berdasarkan Kredit (Yuran Per Kredit) | Notification on Fee Payment Based On Credit (Fee Per Credit) Semester 1 Sesi/ Session 2022/2023

Dimaklumkan bahawa Pembayaran Yuran Berdasarkan kredit (Yuran Per Kredit) akan diuruskan secara terus oleh BPPs tertakluk kepada perkara-perkara berikut:

1) PELAJAR SEMESTER AKHIR (SEMESTER 1 DAN 2 TIDAK TERMASUK ANTARSESI) DAN BERADA PADA AKHIR TAHUN PENGAJIAN SAHAJA;
2) MENDAFTAR 11 JAM KREDIT DAN KE BAWAH TERMASUK LATIHAN INDUSTRI; dan
3) TELAH MEMBAYAR YURAN PENUH PADA SEMESTER TERSEBUT

Mohon makluman kepada pelajar untuk mengemaskini maklumat NAMA BANK DAN NOMBOR AKAUN BANK di dalam e-pelajar https://identity.unimas.my/login
Keputusan pembayaran yuran berdasarkan kredit (Yuran Per Kredit) akan dihebahkan pada 12 Januari 2023.

 
Attachment(s):
 
 
Demo